Kontakt | O nama | Za poslodavce | Tražim posao

Uslovi za odlazak u penziju u 2022. godini

Uslovi za odlazak u penziju u 2022. godini

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara 2022. godine, važe novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i privremenu starosnu penziju.

Granica za odlazak u strosnu penziju kod žena pomerena je za dva meseca, tako da je uslov za žene u 2022. godini 63 godine i četiri meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi kao i ranijih godina 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osim ovog osnova za starosnu penziju osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Odredbama Zakona o PIO, koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine, starosna granica kao jedan od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene postepeno se povećava svake godine za po dva meseca, tako da će se  do 2032. godine izjednači uslov za muškarce i žene. Tako će uslovi za odlazak u starosnu penziju za žene biti sledeći: 2023. uslov će biti 63 i po godine, 2024. će raditi do 63 godine i 8 meseci, 2025. do 63 godine i 10 meseci, a 2026. moraće da napune 64 godine. Dalje se starosna granica 2027. povećava na 64 godine i dva meseca, pa 2028. na 64 godine i četiri meseca, da bi 2029. bila 64 godine i šest meseci, a potom 2030. 64 godine i osam meseci. Starosna granica za žene koje se budu odlazile u penziju 2031. godine biće 64 godine i 10 meseci, a 2032. će im biti potrebno punih 65 godina.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju u 2022. godini muškarcima je potrebno 40 godina staža osiguranja i 59 godina i šest meseci života, a ženama 39 godina i osam meseci staža osiguranja i 59 godina života. U ovim slučajevima penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava   na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za starosnu penziju može maksimalno da iznosi 20,4 odsto. Pomeranje uslova za odlazak u prevremenu strosnu penziju će biti do 2024. godine  kada će  za odlazak u prevremenu penziju za oba pola uslov biti 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

Postupak za ostvarivanje prava na penziju pokreće se na zahtev stranke koji se uz prateću dokumentaciju podnosi nadležnoj filijali Fonda prema mestu prebivališta podnosioca. Zahtev sa priloženim dokazima se može predati lično na šalteru nadležne organizacione jedinice Fonda ili poslati poštom kao preporučenu pošiljku. Zahtev se može podneti i elektronskim putem  preko web portala e-Šalter preko adrese esalter.pio.rs.

Prosečna penzija u Srbiji u decembru 2021. godine bila je 29.365 dinara, a najveća isplaćena u istom mesecu iznosila je čak pet puta više – skoro 150.000 dinara. Najbrojniji su penzioneri koji primaju između 15.000 i 20.000 dinara i ima ih 295.701, a čine 17,7 odsto od ukupnog broja. Više od 100.000 dinara prima samo 7.929 najstarijih građana Srbije, odnosno 0,5 odsto.

Podelite:

Zanimanja budućnosti
  • 18.01.2022

Zanimanja budućnosti

Svet rada se stalno menja, a dokaz za to je da deset najtraženijih  zanimanja u razvijenim zemljama u 2010. godini, šest godina ranije nije ni postojalo. Svetski ekonomski stručnjaci predviđaju da će u  budućnosti rasti potreba za zanimanjima koja su tek u nastajanju,  ali i za zanimanjima koja već postoje, ali se moraju prilagoditi  savremenim potrebama, načinu i stilu života.  

Detaljnije
Javni poziv: Bespovratna sredstava za podsticanje preduzetništva
  • 27.01.2022

Javni poziv: Bespovratna sredstava za podsticanje preduzetništva

Ministarstvo privrede raspisalo je javne pozive, na osnovu kojih će se privrednim subjektima staviti na raspolaganje 600.000,00 dinara bespovratnih sredstava za podsticanje preduzetništva kroz tri programa podrške - razvojne projekte, započinjanje poslovanja i podršku ženama preduzetnicama i mladim. Javni pozivi su otvoreni do utroška sredstava.

Detaljnije